Monthly Archives: March 2019

Great-savings

สุดยอดการออมเงินเพื่อให้เหลือใช้ตลอดชีวิต

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นสวนทางกับรายรับที่แสนจะน้อยนิด เมื่อเทียบกับความต้องการใช้เงินของเราที่มีมากขึ้น ด้วยชีวิตที่เร่งรีบทำให้เราขาดการวางแผนการใช้เงิน