Category Archives: ซีรี่ส์การเงิน

Advantages of charge

เลิกเก็บเงินไว้ที่ตัวเอง

พฤติกรรมการโชว์ร่ำรวยไม่เป็นผลดีต่อการเก็บเงินไว้ให้อยู่กับเรานานๆ นั้นเป็นเพราะว่าการหาเงินมาได้นั้นว่ายากแล้วแต่การเก็บไว้ให้อยู่กับเรานั้นยากยิ่งกว่า