การออมเงินโดยการเก็บไว้ในธนาคาร

      Comments Off on การออมเงินโดยการเก็บไว้ในธนาคาร

Saving money

       การเก็บออม คือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ ส่วนใหญ่เราจะถูกสอนว่าให้เก็บเงินส่วนที่เหลือใช้มาออมไว้ เงินออมพวกนี้จะเอามาใช้ในยามฉุกเฉินหรือยามที่จำเป็นเท่านั้น

แต่ปัจจุบันการออมเงินนั้นมีความล้ำหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะการเอาเงินของเรามาออมไว้กับธนาคารหรือการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารนั่นเอง เพราะทุกวันนี้การฝากเงินประจำจะช่วยให้เราได้ดอกเบี้ยเพิ่มด้วย ซึ่งหมายความว่า เราเอาเงินออมไว้เฉยๆ เมื่อเวลาผ่านไปเงินในบัญชีของเราจะเพิ่มขึ้นเอง งอกเงยขึ้นมาเอง ซึ่งดีกว่าการเอาเงินออมไว้ในกระปุกออมสิน ที่เงินมีเท่าไร เวลาผ่านไปเงินก็ยังมีจำนวนเท่าที่ฝากไว้

       ปัจจุบันแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขในการให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเงื่อนไขใดหรือธนาคารใดดีที่สุด ดังนั้นตัวผู้ฝากเองจะต้องเลือกธนาคารที่ให้เงื่อนไขเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด นั่นถือว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องเพราะคนเรานั้นมีรายได้ไม่เท่ากัน การใช้จ่ายไม่เท่ากัน ในส่วนของการเลือกธนาคาร เลือกประเภทการออมก็ย่อมต้องแตกต่างกันออกไปด้วย ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้หลายคนได้ทราบถึงรายละเอียดคร่าวๆ ของประเภทของบัญชีออมทรัพย์

       บัญชีออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนสูง หน้าที่ของบัญชีนี้ก็เป็นไปตามชื่อของประเภทเลยคือ การให้ดอกเบี้ยสูงนั่นเอง ข้อดีของบัญชีประเภทนี้คือ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยมาก แต่ว่าข้อเสียของบัญชีนี้คือธนาคารจะกำหนดเงินฝากขั้นต่ำไว้สูงมาก ดังนั้นหากใครที่คิดว่าตัวเองเหมาะสมกับบัญชีประเภทนี้ แล้วสามารถที่จะหาเงินฝากเข้าบัญชีในขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนดไว้ได้ทุกเดือน ก็อยากจะแนะนำอย่างมาก เพราะจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงทีเดียว
บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยคงที่ ก็คือบัญชีเงินฝากประจำทั่วไปนั่นเอง ในส่วนของดอกเบี้ยจะสูงกว่าแบบออมทรัพย์โดยทั่วไป แต่เงื่อนไขของบัญชีประเภทนี้ก็คือ จะมีการกำหนดระยะเวลาเบิกถอนเงินจากบัญชี โดยตัวเราเองสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะเป็นบัญชีฝากประจำ 1-3 เดือน หรือระยะยาวแบบ 4-5 ปี โดยเลือกระยะยาวได้นานที่สุด 5 ปี

       บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เป็นประเภทบัญชีเงินฝากที่มีความคล่องตัวสูง เราสามารถที่จะฝาก เบิก ถอนหรือโอนได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเหมาะมากกับการเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกิจ แต่ข้อเสียคือส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีดอกเบี้ย ข้อดีคือเราจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากบัญชีนี้ โดยเราสามารถที่จะขอเปิดวงเงินเบิกเกินในบัญชีได้นั่นเอง

       นอกจากนี้ที่กล่าวในข้างต้นก็ยังมีประเภทของบัญชีออมทรัพย์อยู่อีกหลายประเภทมาก แล้วแต่ละธนาคารอย่างที่บอกไปว่าจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป หากใครที่ต้องการทราบรายละเอียดสามารถเข้าไปที่ธนาคารใกล้บ้านแล้วขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อที่เราจะได้เลือกประเภทให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด