การเก็บออมเงิน แต่ละแบบมีข้อ-ดีข้อเสียอย่างไร ?

      Comments Off on การเก็บออมเงิน แต่ละแบบมีข้อ-ดีข้อเสียอย่างไร ?

news-Save-money-site

ผู้คนจำนวนมากหันมาการออมเงินกันมากขึ้น เนื่องจากทำช่วยให้ผู้ออมมีอนาคตทางการเงินดีขึ้น อีกทั้งยังมีเงินสำหรับเกษียณอายุและเผื่อเอาไว้ยามกรณีฉุกเฉิน หากแต่การจะออมเงินให้ได้ตามเป้าหมายนั้นก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน คำถามตามมาก็คือ แล้วการเก็บออมเงินมีข้อ-ดีข้อเสียอย่างไรบ้าง มาชมกันเลย

Save-money-news-site

ข้อดี – ข้อเสีย ของการเก็บออมเงินในแต่ล่ะแบบ

หยอดกระปุก

เป็นวิธีออมเงินง่ายที่สุด โดยข้อดีของการหยอดกระปุก คือ ความง่าย สามารถทำได้เลยทันที เพียงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็พอ โดยคุณสามารถแยกเงินเก็บออกเป็นหลายๆ กระปุก เพื่อช่วยในการเก็บเงินหลายๆ ทาง เช่น กระปุก 1 สำหรับไปเที่ยว กระปุก 2 สำหรับเสื้อผ้า และกระปุก 3 สำหรับเป็นทุนการศึกษา เป็นต้น

ข้อดี ง่าย สะดวก

ข้อเสีย ถ้าคุณใจไม่แข็งพอก็อาจแคะเงินที่ออมไว้มาใช้ก่อนถึงเป้าหมาย และ ไม่มีดอกเบี้ย

ฝากธนาคาร

ในปัจจุบันบัญชีเงินฝากมีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น โดยบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีที่เราทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว หากยังมีบัญชีเงินฝากประจำแบบพิเศษ ที่มาพร้อมดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ออม, บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยปลอดภาษี เป็นต้น โดยบัญชีเงินฝาก ในแต่ละประเภทก็มีเงื่อนไขในการรับฝากเงินที่แตกต่างกันด้วย

ข้อดี ความเสี่ยงต่ำ ได้ดอกเบี้ยแน่นอน

ข้อเสีย ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน

ซื้อสลากหรือพันธบัตร

เป็นวิธีการฝากเงิน ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ตามปกติ อีกทั้งยังมีลุ้นเลี่ยงโชคอีกด้วย

ข้อดี มีความปลอดภัยสูง, เงินต้นไม่หาย, ดอกเบี้ยมีความแน่นอน อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ชอบเสี่ยงโชคอีกด้วย

ข้อเสีย มีระยะเวลามาบังคับ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นเงินที่นำมาออม จะต้องเป็นเงินเย็น ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้

ซื้อประกัน

ในปัจจุบันประกันมีความหลากหลายมากขึ้น และประกันแบบออมทรัพย์ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เพราะให้ผลประโยชน์ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังครอบคลุมกรณีเสียชีวิตอีกด้วย

ข้อดี เบี้ยประกันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังรวมไปถึงการคุ้มครองอื่นๆ เช่น เงินตอบแทนกรณีเสียชีวิต เป็นต้น

ข้อเสีย ระยะจ่ายเบี้ยยาวนาน ขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป และต้องรอจนถึงระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถได้เงินก้อนคืน

สุดท้ายแล้ว การออมเงินในแต่ละวิธี ก็มีข้อดี – ข้อเสียแตกต่างกันไป เพราฉะนั้นคุณจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ความสะดวก, รายได้, อัตรารับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต