เงินทุน 15,000 บาท ใช้อย่างไรให้รวย

      Comments Off on เงินทุน 15,000 บาท ใช้อย่างไรให้รวย

budget-pic เงินคือสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก หากเรามีเงินแต่ทิ้งไว้หรือใช้ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์ ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราครอบครองเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้น แต่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็มีรายรับอย่างจำกัดหากจะเลือกลงทุนอะไรก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาความเสี่ยง และเงินที่เรามีอยู่จำนวนหนึ่งต่อเดือนอย่างท่านที่มีเงินเดือน 15,000 บาท ลองนำเงินสัก 80% มาลองลงทุนดูและเก็บไว้ 30% หากเรามีเงินไว้โดยไม่ได้นำมาลงทุนกว่าเราจะอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการ ก็อาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ จนกลายมาเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้นรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่แทนที่เราจะไปกู้ยืมมา หากแต่เอาเงินจำนวนนี้มาลงทุน

วันนี้เราจะมาสอนการนำเงินจำนวน 15,000 บาทมาลงทุนยังไงให้รวยระเบิดกัน ประสบการณ์เรื่องนี้ได้มาจาก คุณพรพรหม ภักตร์เปี่ยมที่ได้ทดลองลงทุนด้วยงบเริ่มต้นจากมนุษย์เงินเดือนละ 9000 บาทจนปัจจุบันสามารถสร้างฐานะขึ้นมาสร้างมูลค่าให้กับเงินที่ลงทุนไปตอนนั้นได้มาเป็นจำนวนมาก

ขั้นเริ่มต้นก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนอะไรก็ตามก็จะต้องเคลียหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน หลังจากนั้นคำนวณสัดส่วนรายจ่ายของเราในแต่ละเดือน และแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุน โดยต้องคำนึงว่าหากนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนแล้วจะไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันของเรา หลังจากแบ่งสัดส่วนของเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่วนที่เราคิดจะออม(ประมาณ 18%ของรายได้)ไปฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงเพื่อพักเงิน และให้นำเงิน 50 % ไปลงทุนกับบริษัทลงทุนขนาดใหญ่เพื่อหวังผลประโยชน์ต่อเนื่องและสร้างความมั่นคง ไม่แนะนำให้ลง LTF แต่แนะนำให้ลง BGH(หุ้น) แทนทั้งนี้การลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจด้วย

หากเราลงทุนตามนี้ด้วยจำนวนเงินเริ่มต้นที่ 15,000 บาท หากทำไปทั้งหมด 3 ปี และออมเงินไปด้วยจำนวน 252,000 บาท จะเกิดเป็นผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 86% รวมแล้วเป็นเงินกว่า 200,000บาท ทำให้ถึงตอนนี้เราจะมีเงินในมือถึงเกือบ 500,000 บาท หากเราลงทุนไปผลกำไรก็จะงอกเงยไปเรื่อย ๆ เช่นกัน การลงทุนไม่ใช่เรื่องยากหากแต่เราต้องศึกษาหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนและศึกษาหาข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญเราต้องรู้จักจัดการเงินรู้จักออมเงินเพื่อที่จะได้นำเงินส่วนนี้มาลงทุน สุดท้ายนี้หัวใจหลักของการลงทุนขึ้นอยู่กับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสูตรรวยระเบิดสูตรไหนหากเราขาดระเบียบวินัย มีหนี้สิน ไม่รู้จักการวางแผนการใช้เงินแล้วล่ะก็ เราก็จะไม่มีวันที่จะได้ผลกำไรตามที่เราต้องการได้เลย