เทคนิคส่งเสริมการออมที่ช่วยให้เรามีเงินใช้ในวัยเกษียณ

      Comments Off on เทคนิคส่งเสริมการออมที่ช่วยให้เรามีเงินใช้ในวัยเกษียณ

Retirement-money-image

ประเทศไทยกำลังจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับสังคมเมืองอื่นทั่วโลก นั่นคือสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีมากแต่คนในวัยทำงานมีน้อย นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้ว การเงินของผู้สูงอายุกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของไทยด้วย นั่นทำให้ภาครัฐต้องมีการวางมาตรการส่งเสริมเพื่อให้คนเริ่มหันมาออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ

ทำไมต้องส่งเสริมการออม

สาเหตุสำคัญจนทำให้ภาครัฐต้องเร่งออกมาร่างมาตรการกระตุ้น เพื่อให้เกิดการออมเงินสำหรับใช้ในวัยเกษียณอย่างแรกเป็นเพราะว่าหากคนวัยเกษียณมีหนี้มากเกินไป นอกจากจะชำระไม่ได้แล้วยังทำให้เจ้าหนี้อย่างสถาบันการเงินต้องเจอภาวะหนี้เสียก้อนโตอีกด้วย สองการส่งเสริมการออมจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อจะออมเงินใช้ในวัยเกษียณไม่ใช้การก่อหนี้ก้อนโตแล้วชำระไม่ได้อย่าง ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการมา 4 ด้านดังนี้

มาตรการข้อแรก ให้ความรู้

มาตรการลำดับแรกของภาครัฐจะส่งไปหาประชาชน นั่นคือการสร้างความรู้ด้านการออมให้กับประชาชน อีกทั้งจะปลูกฝังค่านิยมด้านการออมอีกด้วย ค่านิยมเหล่านี้จะเข้าไปหาประชาชนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสร้างค่านิยมให้มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงชีวิตวัยเกษียณ หากคนมีความรู้ก็จะหันมาออมมากขึ้น

มาตรการข้อสอง เสริมความแข็งแกร่ง

มาตรการข้อต่อมา ภาครัฐเล็งไปที่สถาบันการเงินระดับต่าง ทั้งธนาคารและสถาบันการอื่น อย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ และ ธนาคารชุมชนรูปแบบต่างๆ ภาครัฐกำลังมองการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันเหล่านี้สามารถเติบโต อยู่ได้ด้วยตัวเอง จะเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านการเงินให้กับประชาชนมากขึ้น เมื่อสถาบันการเงินแข็งแกร่งระบบการเงินภาพรวมของประเทศก็แข็งแกร่งตามไปด้วย

มาตรการสาม สร้างผลิตภัณฑ์

อีกหนึ่งวิธีการในการจูงใจให้คนเข้ามาออมเงินระยะยาวเพื่อชีวิตหลังเกษียณกันมากขึ้น นั่นคือจะต้องผลิตภัณฑ์ด้านการออมระยะยาวให้กับประชาชนได้เลือก ภาครัฐก็เข้าใจจุดนี้จึงกำลังจะออกแบบผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวขึ้นมา โดยมีผลตอบแทนสูงเพื่อหวังจูงใจให้มากขึ้น ต้องดูว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

มาตรการที่สี่ การตั้งกองทุน

อันสุดท้ายถือว่าเยี่ยมเลย นั่นคือการตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ขึ้นเพื่อสมทบทุนการออมให้กับประชาชนรวมถึงมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบบังคับ เพื่อให้องค์กรขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่เห็นความสำคัญตรงนี้ รวมถึงนำเม็ดเงินเข้ามาสมทบอีกด้วยทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้การออมและกองทุนบำเหน็จบำนาญนี้แข็งแกร่งและใหญ่ขึ้น ต้องมาดูกันว่ามาตรการทั้ง 4 ข้อของรัฐบาลนั้นจะทำได้ดีแค่ไหน ส่วนตัวมองว่าการออมระยะยาวเพื่อวัยหลังเกษียณเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้อง มองว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้ว อย่างไรก็ตามถามตัวเองก่อนนะว่าวันนี้ คุณออมเงินแล้วหรือยัง